کیت اندازه گیری مقدار گاز دی اکسید کربن با MQ135

  کیت اندازه گیری مقدار گاز CO2 توسط سنسور MQ135   گاز گلخانه ای دی اکسید کربن (CO2): غلظت دی اکسید کربن در جو در حدود 280ppm (پی پی ام یا ذره در میلیون) در سال 1850 و 364ppm در سال 1998 که عمدتاً به دلیل فعالیت های انسانی در طول و بعد از انقلاب صنعتی، که در سال 1850 آغاز شد وجود دارد. برای مشاهده مقدار فعلی گاز CO2 در کره زمین از سایت /https://www.co2.earth می توانید مشاهده کنید. انسان ها مقدار دی اکسید کربن...

ادامه مطلب