محافظ 30 آمپر برق شهر آنالوگ

در این مقاله نحوه عملکرد و کاربرد محافظ برق شهر مدل 30 آمپری که برای محافظت کولر های گازی از نوسانات برق شهر استفاده می شود، آموزش داده شده است. همچنین یک نمونه کیت محافظ برای فروش ارائه شده است.

ادامه مطلب