کیت اندازه گیری ضربان قلب و درصد اکسیژن خون یا پالس اکسیمتر

در زیر فیلم عملکرد کیت آموزشی پالس اکسیمتر را مشاهده می کنید: در زیر چند نمونه عکس از کیت پالس اکسیمتر را مشاهده می کنید:   کیت اندازه گیری ضربان قلب و درصد اکسیژن خون یا پالس اکسیمتر پالس اکسیمتر چیست: چشم انسان برای تشخیص کم اکسیژنی خون بسیار ضعیف است. حتی در شرایط ایده آل ، پزشکان خبره نمی توانند کم اکسیژنی را تشخیص دهند مگر اینکه مقدار آن به مقدار 80% برسد. با آمدن پالس اکسی متر، تحولی در تشخیص کم اکسیژنی خون...

ادامه مطلب