کیت اندازه گیری ضربان قلب و درصد اکسیژن خون یا پالس اکسیمتر

در زیر فیلم عملکرد کیت آموزشی پالس اکسیمتر را مشاهده می کنید: در زیر چند نمونه عکس از کیت پالس اکسیمتر را مشاهده می کنید:   کیت اندازه گیری ضربان قلب و درصد اکسیژن خون یا پالس اکسیمتر پالس اکسیمتر چیست: چشم انسان برای تشخیص کم اکسیژنی خون بسیار ضعیف…

ادامه مطلب... کیت اندازه گیری ضربان قلب و درصد اکسیژن خون یا پالس اکسیمتر