ریموت کنترل 12 کانال 40 آمپر رادیویی

گیرنده + ریموت ۱۲ کانال ۳۰ آمپر با برد ۱۰۰ متر

در این مقاله فرستنده گیرنده های رادیویی با انواع مدولاسیون های AM و FM و ASK همراه نحوه عملکرد و سیگنال های خروجی آموزش داده شده است. همچنین یک نمونه کیت فرستنده گیرنده رادیویی ۱۲ کانال ۳۰ آمپر با برد ۱۰۰ متر ارائه شده است که قابلیت های بسیار زیاده داشته و در انواع مصارف مختلف قابل استفاده می باشد.

ادامه مطلب... گیرنده + ریموت ۱۲ کانال ۳۰ آمپر با برد ۱۰۰ متر