اندازه گیری مسافت از طریق ماژول آلتراسونیک SRF05

اندازه گیری مسافت از طریق ماژول آلتراسونیک SRF05 در زیر چند نمونه عکس از کیت اندازه گیری مسافت از طریق ماژول آلتراسونیک SRF05 را مشاهده می کنید.   آلتراسونیک (Ultrasonic)چیست؟ آلتراسونیک (Ultrasonic) به صوتی گفته می شود که فرکانس آن بالاتر از فرکانس صوتی است که انسان توانایی شنیدن آن را دارد و معمولا فرکانس آن بالاتر از 20KHz است. در اصول اندازه گیری مسافت از طریق آلتراسونیک یا امواج صوتی ابتدا ما یک سیگنال مافوق صوت را ارسال می کنیم و سپس با...

ادامه مطلب