نمایش یک نتیجه

برد محافظ برق شهر آنالوگ

35.000 تومان

با استفاده از این برد می توانید لوازم برقی را، در مقابل تغئیرات ولتاژ برق شهر در صورت نامطلوب و نامناسب بودن، محافظت نموده و از آسیب جدی لوزام برقی جلوگیری به عمل آورید. 

قیمت برای تعداد بین 1 تا 10 عدد: 35 هزار تومان

قیمت برای تعداد بین 11 تا 24 عدد: 34 هزار تومان

قیمت برای تعداد بین 25 تا 49 عدد: 32 هزار تومان

قیمت برای تعداد بین 50 تا 199 عدد: 30 هزار تومان

قیمت برای تعداد بالای 200 عدد: 29 هزار تومان