در حال نمایش 3 نتیجه

برد محافظ برق شهر آنالوگ 15 آمپر

75.000 تومان

با استفاده از این برد می توانید لوازم برقی را، در مقابل تغئیرات ولتاژ برق شهر در صورت نامطلوب و نامناسب بودن، محافظت نموده و از آسیب جدی لوزام برقی جلوگیری به عمل آورید. این محصول بسیار با کیفیت می باشد.

قیمت برای تعداد بین 1 تا 25 عدد: 75 هزار تومان

قیمت برای تعداد بین 25 تا 49 عدد: 73 هزار تومان

قیمت برای تعداد بین 50 تا 199 عدد: 71 هزار تومان

قیمت برای تعداد بالای 200 عدد: 68 هزار تومان

برد محافظ برق شهر آنالوگ

65.000 تومان

با استفاده از این برد می توانید لوازم برقی را، در مقابل تغئیرات ولتاژ برق شهر در صورت نامطلوب و نامناسب بودن، محافظت نموده و از آسیب جدی لوزام برقی جلوگیری به عمل آورید. این محصول بسیار با کیفیت می باشد.

قیمت برای تعداد بین 1 تا 25 عدد: 65 هزار تومان

قیمت برای تعداد بین 25 تا 49 عدد: 63 هزار تومان

قیمت برای تعداد بین 50 تا 199 عدد: 61 هزار تومان

قیمت برای تعداد بالای 200 عدد: 58 هزار تومان

برد محافظ برق شهر آنالوگ 40 آمپر

148.000 تومان

با استفاده از این برد می توانید لوازم برقی پر مصرف، مانند کولر گازی یا آبی را در مقابل تغئیرات ولتاژ برق شهر در صورت نامطلوب و نامناسب بودن، محافظت نموده و از آسیب جدی لوازم برقی جلوگیری به عمل آورید.

قیمت برای تعداد بین یک تا سی عدد: 148 هزار تومان

قیمت برای تعداد بالای سی عدد: 120 هزار تومان