گیرنده 16 کانال 40 آمپر رادیویی+ریموت کنترل

گیرنده ۱۶ کانال ۴۰ آمپر رادیویی+ریموت کنترل

گیرنده ۱۶ کانال ۴۰ آمپر رادیویی همراه ریموت کنترل در زیر فیلم نحوه عملکرد دستگاه گیرنده ۱۶ کانال ۴۰ آمپر رادیویی همراه ریموت کنترل را مشاهده می کنید: در زیر عکس دستگاه ریموت کنترل رادیویی ۱۶ کانال ۴۰ آمپر را مشاهده می کنید.   گیرنده ۱۶ کانال ۴۰ آمپر رادیویی…

ادامه مطلب را بخوانید گیرنده ۱۶ کانال ۴۰ آمپر رادیویی+ریموت کنترل

گیرنده پیامکی،رادیویی،وای فای ۱۶ کانال ۱۰ آمپر

گیرنده سه کاره پیامکی و رادیویی و وای فای ۱۶ کانال ۱۰ آمپر در زیر چند نمونه عکس از گیرنده سه منظوره وای فای پیامکی رادیویی ۱۶ کانال ۱۰ آمپر را مشاهده می کنید: در زیر فیلم عملکرد دستگاه گیرنده ۱۶ کانال ۳۰ آمپر را مشاهده می کنید: نحوه عملکرد…

ادامه مطلب را بخوانید گیرنده پیامکی،رادیویی،وای فای ۱۶ کانال ۱۰ آمپر
گیرنده پیامکی،رادیویی،وای فای

گیرنده پیامکی،رادیویی،وای فای ۱۵ کانال ۳۰ آمپر

گیرنده سه منظوره وای فای پیامکی رادیویی ۱۵ کانال ۳۰ آمپر در زیر فیلم و چند نمونه عکس از گیرنده سه منظوره وای فای پیامکی رادیویی ۸ کانال ۱۰ آمپر را مشاهده می کنید:   نحوه عملکرد دستگاه: با استفاده از این گیرنده می توان لوازم برقی را با سه…

ادامه مطلب را بخوانید گیرنده پیامکی،رادیویی،وای فای ۱۵ کانال ۳۰ آمپر

گیرنده سه منظوره پیامکی-رادیویی-وای فای ۸ کانال ۱۰ آمپر

ریموت کنترل سه منظوره وای فای پیامکی رادیویی ۸ کانال ۱۰ آمپر در زیر چند نمونه عکس از گیرنده سه منظوره وای فای پیامکی رادیویی ۸ کانال ۱۰ آمپر را مشاهده می کنید: نحوه عملکرد دستگاه گیرنده سه منظوره: با استفاده از این دستگاه گیرنده سه منظوره می توان لوازم…

ادامه مطلب را بخوانید گیرنده سه منظوره پیامکی-رادیویی-وای فای ۸ کانال ۱۰ آمپر