محصولات فروشگاه
کنترل از راه دور
  • کنترل از راه دور
  • کیت های الکترونیکی
  • قطعات الکترونیکی
  • محافظ برق شهر

کنترل از راه دور 8 کانال 40 آمپر ریموتی

900.000 تومان

کنترل از راه دور 18 کانال 40 آمپر ریموتی

2.000.000 تومان

کنترل از راه دور 18 کانال 40 آمپر پیامکی و وایفای و ریموتی

3.000.000 تومان

کنترل از راه دور 12 کانال 10 آمپر ریموتی

750.000 تومان

ریموت کنترل 4 کانال 40 آمپر رادیویی و وای فای

750.000 تومان

ریموت کنترل 4 کانال 40 آمپر رادیویی

650.000 تومان

ریموت کنترل 2 کانال 40 آمپر سه منظوره پیامکی رادیویی وای فای

800.000 تومان

ریموت کنترل 4 کانال 40 آمپر سه منظوره پیامکی رادیویی وای فای

1.000.000 تومان

ریموت کنترل 8 کانال 40 آمپر سه منظوره پیامکی رادیویی وای فای

1.700.000 تومان

ریموت کنترل 18 کانال 40 آمپر دو منظوره رادیویی و وای فای

2.000.000 تومان

ریموت کنترل 18 کانال 10 آمپر سه منظوره

1.500.000 تومان

گیرنده 2 کانال 30 آمپر رادیویی و وای فای

400.000 تومان